Продукти

Кондензатори за Компенсация
Нисковолтови Кондензатори
Високоволтови Кондензатори
Кондензатори за Индукционно Нагряване
до 1000 kBap, 6 kHz
до 2000 kBap, 4 kHz
до 2500 kBap, 4 kHz
до 8000 kBap, 8 kHz
до 5000 kBap, 5 kHz
до 6000 kBap, 4 kHz
до 900 kBap, 70 kHz (COAX)
до 400 kBap, 200 kHz (MIDICOAX)
до 5000 kBap, 120 kHz (HCMF)
до 6000 kBap, 10 kHz (HCMF BIG)
Кондензатори за Силова Електроника
Кондензатори за Филтриране (DC link)
Кондензатори за Филтриране AC
Подавляющие IGBT конденсаторы
Подавляющие SCR и GTO конденсаторы
Високоволтови кондензатори за общо предназначение ...
Кондензатори связи
Кондензатори спец. за гeнeрaтoри
Комутационни кондензатори
Кондензатори Специални Импулсни
Комплектни кондензаторни устройства (ККУ)
Стандартни
Защитени 7%
Защитени 7% безконтактни
Високоволтови устройства за компенсация
Компоненти за Компенсация
Регулатори на Реактивна Мощност
Капацитивни Контактори
Дросели Защитни
Високоволтови Трансформатори
Дросели за Частотни Преобразователи
Дросели мрежови (входящи)
Дросели моторни (изходящи)